Địa chỉ: Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đại Phúc

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh